Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 2 z 2020 r. z dnia 31 stycznia 2020 r.

Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

stanowisko ds. administracyjnych w Wydziale Administracyjnym w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Ewa Pietrołaj - Jonkowo
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. administracyjnych. Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2020-02-19

Informację wytworzyła:Eilżbieta Górska

Zatwierdził: Waldemar Królikowski