Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 4 z 2020 r. z dnia 31 stycznia 2020 r.

Nazwa i adres jednostki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego
Inspektor ds. inwestycji własnych w Zespole ds. Inwestycji Własnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Informujemy, że nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 21 lutego 2020r.

Informację wytworzyła: Elżbieta Górska

Zatwierdził: Waldemar Królikowski