Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 3 z 2020 r. z dnia 31 stycznia 2020 r.

Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
Monika Czarkowska-Murawska - Jeziorany
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym. Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2020-02-24

Informację wytworzyła:Elżbieta Górska

Zatwierdził: Waldemar Królikowski