Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 6 z 2020 r. z dnia 14 lutego 2020 r.

Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

inspektor w Dziale Drogowo-Mostowym Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Mateusz Kukowski - Szczytno

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku inspektora w Dziale Drogowo-Mostowym. Ponadto kandydat spełnia wymagania określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2020-03-06

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Paulina Bogdanowicz                                                                                      Waldemar Królikowski