Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 24 z 2020 r. z dnia 29 czerwca 2020 r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

podinspektor ds. finansowych w Zespole ds. Realizacji Inwestycji III w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Julia Grojda - Olsztyn

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka posiada wykształcenie
i wiedzę wymaganą na stanowisku podinspektora ds. finansowych. Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 22 lipca 2020 r.

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Paulina Bogdanowicz                                                                                  Waldemar Królikowski