Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 30 z 2020 r. z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

inspektor w Wydziale Dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dorota Gieglis – Waśniewska - Biskupiec

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku inspektora w Wydziale Dróg. Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne i pożądane, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 24 września 2020r.

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Paulina Bogdanowicz                                                                                      Waldemar Królikowski