Głównej zawartości

Wyniki naboru
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 9 z 2021 r. z dnia 6 kwietnia 2021 r.
 
 
 
Nazwa i adres jednostki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
 
 
Określenie stanowiska urzędniczego
 
Stanowisko ds. drogowo-mostowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu 
Magdalena Moszczyńska - Elbląg
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. drogowo-mostowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu. Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne i pożądane, określone w ofercie pracy. 
 
Na tym procedurę zakończono.
 
Olsztyn, 6 maja 2021r.
 
 
 
 
 
Informację wytworzyła: Zatwierdził:
Paulina Bogdanowicz Waldemar Królikowski