Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 19 z 2021 r. z dnia 17 listopada 2021 r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Inspektor w Kancelarii Ogólnej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Milena Synowiec - Olsztyn

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku inspektora w Kancelarii Ogólnej. Ponadto kandydatka spełnia wymagania określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 14 grudnia 2021r.

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Paulina Bogdanowicz                                                                                      Waldemar Królikowski