Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich
11-400 Kętrzyn. ul. Bałtycka 20
rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
centrala tel. (089) 752 3615, 752 3643 
faks (089) 752 3344
telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg
(089) 752- 47-19

 

Komórka organizacyjna

 

Imię i nazwisko

Nr skrócony dla ZDW

Nr tel. wew.

Nr tel. bezpośredni

Kierownik

Jerzy Dyczkowski   -                   
Kierownik Rejonu

539

 

39

(89) 755 25 39

Sekretariat

Irena Krzyżewska – Referent

555, 563

63

(89) 755 25 63

Fax (089) 752 3344

549

49

(89) 755 25 49

Dział Drogowo – Mostowy

Marta Kmiecik – Kierownik
Działu Mostowo-Drogowego

564

64

(89) 755 25 64

Ewa Lengauer – St. specjalista

547

47

(89) 755 25 47

Roksana Wankewycz – Specjalista  

538

38

(89) 755 25 38

Łukasz Dziemiańczuk - Specjalista

566

66

(89) 755 25 66

Marcin Drabarz – Specjalista

567

67

(89) 755 25 67

Genowefa Rakiel –Specjalista

546

46

(89) 755 25 46

Samodzielne stanowisko
ds. Zamówień Publicznych

 

Beata  Fenik – Specjalista

562

 

62

(89) 755 25 62

Dział Administracyjny

Kazimierz Stachelek -  Kierownik Działu Administracyjnego

534

 

34

(89) 755 25 34

Dorota Sobol - Referent

561

61

(89) 755 25 61

Obwód Drogowy nr 1 w Kętrzynie

Ewa Kamińska –Kierownik Obwodu  
Roman Pusio- Drogomistrz

536

36

(89) 755 25 36

Zimowe utrzymanie dróg

 

565

 

(89) 752- 47-19

Obwód Drogowy nr 2 w Bartoszycach
z siedzibą w Sędławkach 

 

Tadeusz Domański – Kierownik Obwodu
Marcin Pawłowski – Majster

556

 

tel./fax
 (89)  764 32 29

Obwód Drogowy nr 3 w Biskupcu

 

Adam Śliwiński - Kierownik Obwodu 
Jan Klimowicz - Majster

554

 

tel./fax
(89) 715 29 54

Obwód Drogowy nr 4 w Mrągowie
z siedzibą  w Kętrzynie

 

Andrzej  Markowski - Kierownik Obwodu
Krzysztof Woźniak  - Majster

535

(89) 752 3615 w 35
(89) 752 3643 w 35