Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-12-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na...
czytaj więcej... 
2018-06-05 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich (3 części)....
czytaj więcej... 
2016-06-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Nazwa i numer postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych. 2. Rozbudowa DW 600 w msc. Mr...
czytaj więcej... 
2015-07-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 57+490 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 2) Przebudowę przepustu w km 57+552 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, ...
czytaj więcej... 
2015-07-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej Nr 592, koło m. Piękna G&o...
czytaj więcej... 
2015-06-18 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”....
czytaj więcej...