Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty2018-10-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługa ubezpieczenia ZDW w Olsztynie, z podziałem na 2 części: Część 1: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi...
czytaj więcej... 
2018-11-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w latach 2018-2020...
czytaj więcej... 
2018-11-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na...
czytaj więcej... 
2018-06-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2018 r. z podziałem na 4 części (Część I – RDW Elbląg, Część II – RDW Kętrzyn, Część III – R...
czytaj więcej... 
2018-06-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Podlasek - Biskupiec z wyłączeniem Słupnicy. Częś...
czytaj więcej... 
2018-05-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w latach 2018 – 2020...
czytaj więcej... 
2018-05-09 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich....
czytaj więcej... 
2018-04-03 - Rejon Dróg w Elblągu
Letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2018-2021)...
czytaj więcej... 
2018-03-19 - Rejon Dróg w Nidzicy
Koszenie traw i chwastów, wycinka krzaków oraz odrostów i wilków wokół drzew wraz z pracami przygotowawczymi w ciągu dróg woj. na terenie działania RDW N...
czytaj więcej... 
2017-11-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 5...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,