Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty2019-04-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce....
czytaj więcej... 
2018-12-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnościa realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pienięzno w podziele na dwa zadania: Zadanie nr...
czytaj więcej... 
2018-04-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie – Braniewo w podziale na 2 zadania...
czytaj więcej... 
2018-11-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 512 na odcinku Pienięzno-Bartoszyce w ramach realizacji zadaniapn:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pienięzno-Bartos...
czytaj więcej... 
2018-04-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odc. Pogrodzie - Braniewo w podziale na 2 zadania.”...
czytaj więcej... 
2018-11-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo" w podziale na dwa zadania: Zadan...
czytaj więcej... 
2018-03-28 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odc. Braniewo - Pienięzno w podziale na 2 zadania....
czytaj więcej...