Głównej zawartości

Kontrole zewnętrzne

              

                                                                                     

Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2016 r.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Zakres/przedmiot

kontroli oraz termin jej przeprowadzenia

Informacja na temat przebiegu i efektów kontroli

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

26.11.2015 r. – 18.12.2015 r.

Informacja pokontrolna dotycząca projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-003/15           

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

09.11.2015 r. – 25.11.2015 r.

Informacja pokontrolna dotycząca projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-001/14  

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli                

07.01.2016 r. – 15.01.2016 r.

Informacja pokontrolna dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-001/14           

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

07.01.2016 r. – 15.01.2016 r.

Informacja pokontrolna dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu zewnętrznego projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Iłowo-Osada” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-002/15

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Departament Kontroli                

26.11.2015 r. – 15.01.2016 r.

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych w latach 2013-2015 (I półrocze).            

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie                

19.02.2016 r. – 21.03.2016 r.

Protokół z czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami RPO WiM 2007-2013 dotyczących projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka”.

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie                

29.02.2016 r. – 14.03.2016 r.

Protokół z czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami RPO WiM 2007-2013 dotyczących projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie”.

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie                

26.02.2016 r. – 22.03.2016 r.

Protokół z czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami RPO WiM 2007-2013 dotyczących projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmiana przebiegu na terenie Pasłęka”.             

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie                

30.03.2016 r. – 28.04.2016 r.

Protokół z czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami RPO WiM 2007-2013 dotyczących projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198”.             

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10.06.2016 r.

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych i bezpieczeństwa publicznego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

NIK

Departament Infrastruktury        

21.07.2016 r. – 18.08.2016 r.

Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli „Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

10.10.2016 r. – 21.10.2016 r.

Informacja pokontrolna dotycząca projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica-Kąty-2,4 km z przebudową mostu” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-002/10               

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Archiwum Państwowe

w Olsztynie                          

25.07.2016 r.

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Sekretariacie ZDW w Olsztynie.

Dokumentacja udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.