Głównej zawartości

Generalny Pomiar Ruchu

Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzany jest w cyklu 5-letnim (2000, 2005, 2010) na istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich z wyjątkiem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu.

W zakresie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pomiar 2010 roku przeprowadzono w 167 punktach pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg administrowanych przez ZDW o łącznej długości 1871 km.

W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych (w podziale na 7 kategorii):

 1. motocykle,
 2. samochody osobowe,
 3. lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
 4. samochody ciężarowe bez przyczep,
 5. samochody ciężarowe z przyczepami,
 6. autobusy,
 7. ciągniki rolnicze,

oraz rowery. Podobnie jak w 2005 roku nie rejestrowano pojazdów zaprzęgowych.

Całoroczny cykl pomiarowy składał się z 6 dni pomiarowych. Pomiar obejmował wykonanie 5 pomiarów „dziennych” (od godz. 6.00 do 22.00 lub od 8.00 do 16.00), jednego pomiaru „nocnego” (od godz. 2200 do 600), według ściśle określonego harmonogramu.

Dane uzyskane z pomiarów pozwoliły na  przeprowadzenie obliczeń i określenie następujących podstawowych parametrów ruchu:

 1. średni dobowy ruch w roku (SDR),
 2. rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,
 3. kategorię obciążenia ruchem.

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2010

Tabele:

Mapy:

Fakty, liczby, rekordy …

 • Łączny czas pomiaru wyniósł 14 776 godzin.
 • Przeciętnie w ciągu doby przez ul. TRAUGUTTA w KĘTRZYNIE w ciągu drogi 592 przejeżdża 15 141 pojazdów.
 • Odcinek powyższy jest nierównomiernie obciążony: 62% jadących ulicą kieruje się w stronę Giżycka, a tylko 38% w stronę Bartoszyc
 • Poza miastem największy ruch występuje na odcinku drogi 544 DZIAŁDOWO - GRANICA WOJ., po którym porusza się 7511 pojazdów dziennie.
 • Na odcinku drogi 505 FROMBORK – BŁUDOWO przejeżdżają tylko 274 pojazdy dziennie.
 • W porównaniu do roku 2005 na odcinku drogi 537 ul. KUPNERA w LUBAWIE ruch wzrósł 3-krotnie tj. do 305%.
 • Niemal co piąty pojazd (21,4%) na ul. PIASKI w LIDZBARKU w ciągu drogi 541 to pojazd ciężki (ciężarowy lub autobus).
 • Największe obciążenie przenosi nawierzchnia odcinka drogi 544 DZIAŁDOWO - GRANICA WOJ., po której przejeżdża 1198 pojazdów ciężkich dziennie, co daje obciążenie 789 osi obliczeniowych.
 • Najbardziej uczęszczany przez rowerzystów jest odcinek drogi 544 DZIAŁDOWO - GRANICA WOJ. Którym przejeżdża przeciętnie 766 rowerów każdego dnia.
 • Na ul. LUBELSKIEJ w MRĄGOWIE w ciągu drogi 600 zimą przejeżdża znacznie więcej pojazdów (5076 dziennie) niż latem (4369 pojazdów).
 • Ruch na odcinku drogi 508 JEDWABO – WIELBARK intensywny latem – 1199 pojazdów na dobę, zimą niemal zamiera – 349 pojazdów dziennie.