Głównej zawartości

Trendy

W roku 2013 na drogach administrowanych przez ZDW (zwanymi dalej drogami wojewódzkimi) doszło do następującej liczby zdarzeń i ich skutków:
• 285 wypadków – spadek o 14%
• 38 zabitych – spadek o 7%
• 358 rannych – spadek o 16%
w tym 100 ciężko rannych – spadek o 9%
• 2 420 kolizji – spadek o 1%

W tym samym okresie na terenie województwa liczba wypadków (1 621) wzrosła o 1% a liczba ofiar zabitych (154) o 6%.

w1

Zmiana ilości zdarzeń drogowych i ich skutków w latach 2012-2013

Trendy długoterminowe dotyczące dróg wojewódzkich, obejmujące okres 1999-2013 przedstawiają się następująco:

w2w7

Ogólna poprawa bezpieczeństwa następuje od roku 2008 – świadczy o tym systematycznie malejąca liczba wypadków i ofiar rannych.

Jednak liczba ofiar zabitych pomimo gwałtownego spadku w roku 2008 utrzymuje się na niemal stałym poziomie. Skutkuje to stałym wzrostem przeciętnej ciężkości wypadku mierzonej liczbą zabitych przypadającej na 100 wypadków.