Głównej zawartości

Co

II.    CO – czyli jakie wypadki miały miejsce na drogach wojewódzkich

 

wypadki

zabici

ciężko ranni

ranni

kolizje

Zderzenie pojazdów czołowe

33

2

25

57

159

Zderzenie pojazdów boczne

53

1

18

83

606

Zderzenie pojazdów tylne

23

2

2

28

314

Najechanie na pieszego

51

9

15

43

32

Najechanie na pojazd unieruchomiony

3

0

0

3

87

Najechanie na zaporę kolejową

0

0

0

0

3

Najechanie na dziurę, wybój, garb

0

0

0

0

207

Najechanie na zwierzę

0

0

0

0

308

Wywrócenie się pojazdu

31

1

7

40

136

Wypadek z pasażerem

1

0

1

1

0

Inne

13

3

1

15

346

Najechanie na drzewo

73

20

29

82

144

Najechanie na słup, znak

3

0

2

4

52

Najechanie na barierę ochronną

1

0

0

2

15

RAZEM

285

38

100

358

2 409

co1             co2

Najczęściej występującymi wypadkami na drogach wojewódzkich były: najechania na drzewa – 73 wypadki, zderzenia boczne – 53 wypadki oraz najechanie na pieszych – 51 wypadków.

Najechanie na drzewo stanowiło co 4. wypadek i występowało niemal dwukrotnie częściej niż na wszystkich drogach regionu.

Udział wypadków z pieszymi był natomiast niższy od przeciętnej dla regionu.

co3             co4

Mimo, że wypadki z drzewami stanowią jedynie ¼ ich ogólnej liczby, ofiary śmiertelne w ich wyniku stanowią ponad połowę zabitych na drogach wojewódzkich.

Kolejną znaczącą kategorię pod względem ofiar zabitych stanowią wypadki z udziałem pieszych.

co5             co6

Pod względem ofiar ciężko rannych poza wypadkami najechania na drzewo istotny udział mają zderzenia czołowe i boczne, przewyższają liczbą ofiar wypadki z udziałem pieszych.

Udział ciężko rannych w wyniku zderzeń czołowych na drogach wojewódzkich jest znacznie wyższy od przeciętnej dla regionu.

Wypadki powstałe w wyniku najechania na drzewo stanowią główne zagrożenie na drogach wojewódzkich.