Głównej zawartości

Kiedy

IV.     KIEDY – czyli o jakiej porze dnia, tygodnia, roku dochodziło do wypadków na drogach wojewódzkich

Godzina

wypadki

zabici

ciężko ranni

ranni

kolizje

00

2

0

4

4

29

01

1

0

0

4

11

02

1

1

0

0

19

03

2

1

0

1

18

04

2

1

0

4

22

05

8

1

3

12

44

06

18

4

7

19

96

07

10

3

1

10

107

08

16

2

6

16

107

09

10

1

5

11

121

10

11

0

3

16

150

11

20

1

3

34

143

12

18

0

8

29

142

13

18

1

7

25

190

14

11

0

5

13

164

15

28

2

12

42

172

16

26

3

11

26

187

17

15

4

2

15

140

18

24

3

11

29

141

19

12

2

3

13

116

20

12

2

5

15

118

21

8

3

2

6

81

22

7

3

2

9

54

23

5

0

0

5

37

RAZEM

285

38

100

358

2 409

kiedy1

W roku 2013 szczególnie niebezpieczne na drogach wojewódzkich były godziny poranne (od 6 do 8) oraz popołudniowe (od 15 do 18), w których udział wypadków był większy od przeciętnego

kiedy2

W odniesieniu do ofiar zabitych szczególnie tragiczne są godziny poranne charakteryzujące się szczególnie wysokim udziałem ofiar śmiertelnych – znacznie wyższym niż na pozostałych drogach.

kiedy3

Również udział ofiar ciężko rannych był zdecydowanie wyższy od przeciętnej w okresie porannym i popołudniowym.

Dzień tygodnia

wypadki

zabici

ciężko ranni

ranni

kolizje

PN

46

5

14

68

386

WT

42

5

26

53

343

ŚR

30

9

6

25

340

CZ

38

5

10

39

350

PT

45

3

13

53

431

SB

52

7

23

71

319

ND

32

4

8

49

240

RAZEM

285

38

100

358

2 409

kiedy4

W roku 2013 rozkład liczby wypadków na drogach wojewódzkich był zbliżony do rozkładu na wszystkich drogach regionu. Wyjątek stanowi sobota, dla której udział wypadków był znacznie większy oraz początkowe dni tygodnia.

kiedy5

Pod względem liczby ofiar zabitych wyjątkowo tragicznym dniem na drogach wojewódzkich była środa, podczas której udział ofiar śmiertelnych był ponad dwukrotnie wyższy niż dla ogółu dróg i osiągnął tygodniowe maksimum.

kiedy6

Wysoki udział ofiar ciężko rannych, większy niż dla ogółu dróg odnotowano we wtorek i w sobotę.

Godzina

wypadki

zabici

ciężko ranni

ranni

kolizje

I

25

3

3

30

234

II

17

2

3

23

203

III

25

0

10

27

207

IV

25

7

6

28

227

V

14

7

4

17

176

VI

26

3

13

35

172

VII

32

5

17

37

190

VIII

20

0

8

25

201

IX

25

4

7

30

219

X

29

2

11

39

203

XI

18

1

6

19

166

XII

29

4

12

48

211

RAZEM

285

38

100

358

2 409

kiedy7

Trudno jednoznacznie określić, która pora roku była najbardziej niebezpieczna na drogach wojewódzkich – liczba wypadków w poszczególnych miesiącach ulegała znacznym wahaniom.

kiedy8

W odniesieniu do liczby ofiar zabitych najbardziej tragiczny był kwiecień i maj. Wyjątkowo bezpiecznymi miesiącami były marzec oraz listopad.

kiedy9

Podobnie jak liczba wypadków liczba ofiar ciężko rannych ulegała wahaniom osiągając maksimum roczne w lipcu.

Na drogach wojewódzkich godziny popołudniowe oraz dni weekendu są okresami szczególnie niebezpiecznymi.