Głównej zawartości

Majątek

 

 

Aktywa trwałe województwo
Podstawowe środki trwałe          w tym: 3 028 434 920,84
GRUPA 0  82 455 705,58
GRUPA I  9 688 261,93
GRUPA II  2 925 681 592,82
GRUPA III 36 187,00
GRUPA IV  236 745,49
GRUPA V  3 766 255,65
GRUPA VI  161 022,29
GRUPA VII  5 385 530,25
GRUPA VIII  1 023 619,83
Pozostałe środki trwałe 3 264 023,24
Podstawowe wartości  niematerialne i prawne 225 760,85
Pozostałe wartości  niematerialne i prawne 343 658,06
   
   
stan na dzień 31.12.2019 r.