Głównej zawartości

Majątek

 
MAJĄTEK
Wartość księgowa brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
podstawowe środki trwałe, w tym: 4 154 497 303,46
grupa 0 253 020 153,96
grupa I 23 354 459,79
grupa II 3 864 660 882,02
grupa III 49 935,94
grupa IV 328 044,89
grupa V 2 745 522,48
grupa VI 346 506,29
grupa VII 8 663 240,48
grupa VIII 1 328 557,61
podstawowe wartości niematerialne i prawne 382 831,85
pozostałe środki trwałe 4 484 717,98
pozostałe wartości niematerialne i prawne 585 699,51
   
   
stan na dzień 31.12.2023 r.