Głównej zawartości

Usługi2020-02-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2020-02-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Naprawa i serwis samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ...
czytaj więcej... 
2020-01-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Generalny Pomiar ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2020-01-16 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Generalny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podzia...
czytaj więcej... 
2019-12-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w latach 2020 – 2021....
czytaj więcej... 
2019-12-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ...
czytaj więcej... 
2019-12-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w latach 2020 – 2021....
czytaj więcej... 
2019-11-29 - Rejon Dróg w Elblągu
Sprzątanie pomieszczeń biurowych Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Dróg w Elblągu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w Pieniężnie w latach 2020 -2021....
czytaj więcej... 
2019-11-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Od...
czytaj więcej... 
2019-10-11 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,