Głównej zawartości

Kto

VI.     KTO – czyli wybrane informacje o zachowaniu sprawców wypadków na drogach wojewódzkich

Zachowanie KIERUJĄCEGO

wypadki

zabici

ciężko ranni

ranni

kolizje

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

117

20

40

147

523

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

35

1

14

61

252

Nieprawidłowe: wyprzedzanie

23

4

6

30

136

Nieprawidłowe: omijanie

4

0

0

4

46

Nieprawidłowe: wymijanie

4

0

2

5

292

Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych

5

2

1

3

4

Nieprawidłowe: skręcanie

6

0

2

7

66

Nieprawidłowe: zatrzymywanie, postój

0

0

0

0

2

Nieprawidłowe: cofanie

4

0

1

4

97

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

5

0

4

6

27

Wjazd przy czerwonym świetle

1

0

1

1

2

Nieprzestrzeganie innych sygnałów

0

0

0

0

9

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

12

1

2

15

196

Gwałtowne hamowanie

1

0

0

1

6

Jazda bez wymaganego oświetlenia

0

0

0

0

2

Zmęczenie, zaśnięcie

2

0

2

3

16

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

8

0

1

8

12

Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla rowerów

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu

3

0

3

7

10

Nieprawidłowe: Zawracanie

0

0

0

0

7

RAZEM

11

0

6

16

100

kto1             kto2

Przeważającą przyczyną wypadków była nadmierna prędkość pojazdów, przy czym na drogach wojewódzkich czynnik ten miał znacznie większy udział w wypadkach niż na pozostałych drogach województwa. Kolejnym problemem dotyczącym dróg wojewódzkich jest nieprawidłowe wyprzedzanie.

kto3             kto4

Powyższe problemy mają również znaczny wpływ na powstawanie ofiar zabitych na drogach wojewódzkich.

kto5             kto6

Udział ofiar ciężko rannych wskazuje nadmierną prędkość jako czynnik sprzyjający zagrożeniu na drogach wojewódzkich.

Nadmierna prędkość oraz nieprawidłowe wyprzedzanie są głównymi czynnikami ludzkim zagrażającymi bezpieczeństwu na drogach wojewódzkich.

Zachowanie PIESZEGO

wypadki

zabici

ciężko ranni

ranni

kolizje

Stanie na jezdni, leżenie

0

0

0

0

1

Chodzenie nieprawidłową stroną drogi

3

1

0

2

4

Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle

1

0

1

1

0

Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem

14

3

6

13

12

Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody

3

0

0

3

2

Zatrzymanie, cofnięcie się

0

0

0

0

0

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

1

0

0

1

0

RAZEM

22

4

7

20

19

kto7             kto8

Nieostrożne wejście przed jadącym pojazdem jest główną winą pieszych jednak chodzenie nieprawidłową stroną drogi wyróżnia drogi wojewódzkie pod względem zachowania pieszych na tle regionu.

kto9             kto10

Powyższe okoliczności jeszcze bardziej uwidaczniają się w zakresie ofiar zabitych.

kto11             kto12

Udział ofiar ciężko rannych wskazuje jedynie na wtargnięcie na jezdnię przed jadącym pojazdem jako czynnik generujący ofiary ciężko ranne.

Główną winą pieszych na drogach wojewódzkich jest wtargnięcie na jezdnię oraz, co charakterystyczne dla tej kategorii dróg - chodzenie nieprawidłową stroną drogi.