Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2021-05-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "rozbudowa dw nr 519 w miejscowości Gajdy w zakresie budowy chodnika i zjazdu w km 9+330"...
czytaj więcej... 
2021-05-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa dw nr 600 w zakresie budowy ściezki pieszo-rowerowej na odcinku Szczytno-Romany" ...
czytaj więcej... 
2021-04-28 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kę...
czytaj więcej... 
2021-04-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustu w km 20+050 drogi nr 594 koło msc. Ramty. ...
czytaj więcej... 
2021-04-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Pasłękę w km 7+975 drogi wojewodzkiej nr 531 w msc. Łęguty. ...
czytaj więcej... 
2021-04-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Fotorejestracja pasa drogowego sieci dróg wojewodzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. ...
czytaj więcej... 
2021-04-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Wsparcie Zamawiajacego w procesie realizacji diagnostyki nawierzchni sieci dróg wojewódzkich - Konsultant."...
czytaj więcej... 
2021-04-20 - Rejon Dróg w Olecku
Zakup letniej odzieży roboczej oraz obuwia pracownikom Obwodów Drogowych w Olecku i Gołdapi...
czytaj więcej... 
2021-04-19 - Rejon Dróg w Olecku
WYKONANAIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ BUDOWĘ BAZY OD W OLECKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ...
czytaj więcej... 
2021-04-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3 ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,