Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2021-06-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
2021-06-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni chodników zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie polegający na przełożeniu istniejących nawierzchni chodnik&oa...
czytaj więcej... 
2021-05-27 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont pomieszczeń administracyjno - biurowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29...
czytaj więcej... 
2021-05-26 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Opróżnianie koszy na śmieci w miastach oraz parkingach przydrożnych i MOP-ach  w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w 2021 roku - z pod...
czytaj więcej... 
2021-05-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny" ...
czytaj więcej... 
2021-05-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa DW Nr 544 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gródki"...
czytaj więcej... 
2021-05-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW nr 537 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tułodziad" ...
czytaj więcej... 
2021-05-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "rozbudowa dw nr 519 w miejscowości Gajdy w zakresie budowy chodnika i zjazdu w km 9+330"...
czytaj więcej... 
2021-05-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa dw nr 600 w zakresie budowy ściezki pieszo-rowerowej na odcinku Szczytno-Romany" ...
czytaj więcej... 
2021-04-28 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kę...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,